fbpx
แชร์

พิมพ์ลักษณ์

พิมพ์ลักษณ์

www.data-horizon.com ดำเนินการโดย

DATA HORIZON Co.,Ltd.
444/6 Mu 10, Tambon San Sai Noi, Amphoe San Sai
จ.เชียงใหม่ 50210
ประเทศไทย

ติดต่อ

อีเมล: info@data-horizon.com
โทรศัพท์: +66 (0) 533 / 07 008

ประกาศทางกฎหมาย

เนื้อหาแบบสแตติกบนหน้าเว็บของเราถูกสร้างขึ้นด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องความครบถ้วนและทันเวลาของเนื้อหาได้

ข้อความ รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมที่เผยแพร่ในที่นี้เป็นลิขสิทธิ์ของไทย แต่ไม่รวมถึงลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ในกรณีใด ๆ การทำสำเนา การแจกจ่ายหรือการสื่อสารสาธารณะ จะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่เรายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่สามารถทำสำเนา แจกจ่ายหรือการสื่อสารสาธารณะออกไปให้บุคลที่สามได้อีก เราสามารถเพิกถอนการอนุญาตได้ทุกเมื่อ

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บภายนอกใด ๆ ที่เชื่อมโยงโดยเรา เนื่องจากเนื้อหานี้ไม่ใช่เนื้อหาของเราเอง หน้าเว็บที่เชื่อมโยงแบบสแตติกได้รับการตรวจสอบโดยเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย โดยขณะที่เชื่อมโยงยังไม่สามารถระบุได้ ผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้เป็นเพียงผู้ประกอบการของเราเท่านั้น ในฐานะผู้ให้บริการเราไม่มีการตรวจสอบทั่วไป และไม่มีหน้าที่ตรวจสอบเว็บที่เชื่อมโยงดังกล่าว เมื่อมีการแจ้งการละเมิดกฎหมาย เว็บที่เชื่อมโยงจะถูกนำออกโดยเราทันที

ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เชียงใหม่, 2562